הבלוג שלנו - מדברים על נדל"ן

27 ביולי 2017
"משפטון" 06/17 - פרשנותו של חוזה תעשה בהתאם ללשון החוזה ואומד דעת הצדדים בנסיבות העניין
"משפטון" 06/17 – פרשנותו של חוזה תעשה בהתאם ללשון החוזה ואומד דעת הצדדים בנסיבות העניין החשיבות הרב...
27 ביוני 2017
"משפטון" 11/17 - רשויות אינן רשאיות לגבות "הוצאות גבייה" באופן אוטומטי
"משפטון" 11/17 – רשויות אינן רשאיות לגבות "הוצאות גבייה" באופן אוטומטי בתקנות פקודת המסים נקבעו מספ...
27 במאי 2017
"משפטון" 16/17 - סוף למדיניות ההצמדה החד - כיוונית של רשות מקרקעי ישראל
"משפטון" 16/17 – סוף למדיניות ההצמדה החד–כיוונית של רשות מקרקעי ישראל מנגנוני "הצמדה" למיניהם נועדו...
16 במאי 2017
"משפטון" 04/17 - מערכת היחסים בין קבלן לקונה משנה בדירה שהתגלתה בה אי התאמה
"משפטון" 04/17 – מערכת היחסים בין קבלן לקונה משנה בדירה שהתגלתה בה אי התאמה בהתאם לקבוע בחוק המכר ...
16 במאי 2017
"משפטון" 05/17 - האם ניתן למכור דירה בבית משותף תוך התרת הגג בבעלות המוכר?
"משפטון" 05/17 – האם ניתן למכור דירה בבית משותף תוך התרת הגג בבעלות המוכר?  חוק המקרקעין מגדיר...
27 באפריל 2017
"משפטון" 12/17 - עסקאות נוגדות והיעדר בדיקת זהות המחזיק בנכס טרם כריתת הסכם
"משפטון" 12/17 – עסקאות נוגדות והיעדר בדיקת זהות המחזיק בנכס טרם כריתת הסכם בהתאם להוראות חוק המקרק...
27 במרץ 2017
"משפטון" 14/17 - הטעיה בשל מסירת מידע חלקי
"משפטון" 14/17 – הטעיה בשל מסירת מידע חלקי  סעיף 15 לחוק החוזים קובע כי: "מי שהתקשר בחוזה עקב ...
27 במרץ 2017
"משפטון" 09/17 - ייזהר השוכר? - על חובת הגילוי בעת עריכת משא ומתן לכריתת חוזה שכירות
"משפטון" 09/17 – ייזהר השוכר? – על חובת הגילוי בעת עריכת משא ומתן לכריתת חוזה שכירות על–פי דוקטרינת...
27 בפברואר 2017
"משפטון" 13/17 - האם מארגן קבוצת רכישה חב בחובת הגילוי כלפי חברי הקבוצה?
"משפטון" 13/17 – האם מארגן קבוצת רכישה חב בחובת הגילוי כלפי חברי הקבוצה? בהתאם לחוק השליחות כדי ליצ...
16 בינואר 2017
"משפטון" 01/17 - האם ועדה מקומית מוסמכת לדרוש מיזם תכנית כתב שיפוי בגין תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה?
"משפטון" 01/17 – האם ועדה מקומית מוסמכת לדרוש מיזם תכנית כתב שיפוי בגין תביעות פיצויים לפי סעיף 197 ...
23 באוקטובר 2016
"משפטון" 10/16 - הדייר הסרבן בפרויקט תמ"א 38
  "משפטון" 10/16 – הדייר הסרבן בפרויקט תמ"א 38 – חוק חיזוק בתים משותפים וסמכויות המפקח על הב...
16 במרץ 2016
"משפטון" 03/16 - גריעת שטחים מהרכוש המשותף בבתים משותפים
"משפטון" 03/16 – גריעת שטחים מהרכוש המשותף בבתים משותפים שאלת מעמדם של שטחים בבית משותף והצמדתם ליח...
1 2 3
חזרה למעלה