הבלוג שלנו - מדברים על נדל"ן

27 ביולי 2017
"משפטון" 17/17 - תכנון מס לגיטימי בהיטל השבחה
"משפטון" 17/17 – תכנון מס לגיטימי בהיטל השבחה חוק התכנון והבניה ("החוק") קובע כי תחילת תוקפה של תכנ...
27 ביולי 2017
"משפטון" 08/17 - מבחן הסבירות הנדרש מרשויות מנהליות
"משפטון" 08/17 – מבחן הסבירות הנדרש מרשויות מנהליות בהתאם לעקרונות המשפט המנהלי, על החלטה של רשות מ...
27 ביולי 2017
"משפטון" 07/17 - צד המונע קיום תנאי מתלה בחוזה אינו זכאי לתבוע ביטול הסכם עקב אי-קיומו
"משפטון" 07/17 – צד המונע קיום תנאי מתלה בחוזה אינו זכאי לתבוע ביטול הסכם עקב אי–קיומו "תנאי מתלה" ...
27 ביולי 2017
"משפטון" 06/17 - פרשנותו של חוזה תעשה בהתאם ללשון החוזה ואומד דעת הצדדים בנסיבות העניין
"משפטון" 06/17 – פרשנותו של חוזה תעשה בהתאם ללשון החוזה ואומד דעת הצדדים בנסיבות העניין החשיבות הרב...
27 ביוני 2017
"משפטון" 11/17 - רשויות אינן רשאיות לגבות "הוצאות גבייה" באופן אוטומטי
"משפטון" 11/17 – רשויות אינן רשאיות לגבות "הוצאות גבייה" באופן אוטומטי בתקנות פקודת המסים נקבעו מספ...
27 במאי 2017
"משפטון" 16/17 - סוף למדיניות ההצמדה החד - כיוונית של רשות מקרקעי ישראל
"משפטון" 16/17 – סוף למדיניות ההצמדה החד–כיוונית של רשות מקרקעי ישראל מנגנוני "הצמדה" למיניהם נועדו...
16 במאי 2017
"משפטון" 04/17 - מערכת היחסים בין קבלן לקונה משנה בדירה שהתגלתה בה אי התאמה
"משפטון" 04/17 – מערכת היחסים בין קבלן לקונה משנה בדירה שהתגלתה בה אי התאמה בהתאם לקבוע בחוק המכר ...
16 במאי 2017
"משפטון" 05/17 - האם ניתן למכור דירה בבית משותף תוך התרת הגג בבעלות המוכר?
"משפטון" 05/17 – האם ניתן למכור דירה בבית משותף תוך התרת הגג בבעלות המוכר?  חוק המקרקעין מגדיר...
27 באפריל 2017
"משפטון" 12/17 - עסקאות נוגדות והיעדר בדיקת זהות המחזיק בנכס טרם כריתת הסכם
"משפטון" 12/17 – עסקאות נוגדות והיעדר בדיקת זהות המחזיק בנכס טרם כריתת הסכם בהתאם להוראות חוק המקרק...
27 במרץ 2017
"משפטון" 14/17 - הטעיה בשל מסירת מידע חלקי
"משפטון" 14/17 – הטעיה בשל מסירת מידע חלקי  סעיף 15 לחוק החוזים קובע כי: "מי שהתקשר בחוזה עקב ...
27 במרץ 2017
"משפטון" 09/17 - ייזהר השוכר? - על חובת הגילוי בעת עריכת משא ומתן לכריתת חוזה שכירות
"משפטון" 09/17 – ייזהר השוכר? – על חובת הגילוי בעת עריכת משא ומתן לכריתת חוזה שכירות על–פי דוקטרינת...
27 בפברואר 2017
"משפטון" 13/17 - האם מארגן קבוצת רכישה חב בחובת הגילוי כלפי חברי הקבוצה?
"משפטון" 13/17 – האם מארגן קבוצת רכישה חב בחובת הגילוי כלפי חברי הקבוצה? בהתאם לחוק השליחות כדי ליצ...
1 2 3
חזרה למעלה