הבלוג שלנו - מדברים על נדל"ן

16 ביולי 2018
אין מועד ריאלי לסיום תכנון כולל בקרקע? עדיף לקדם תכנית נקודתית
בהתאם למדיניות המשפטית והתכנונית הרצויה, "דרך המלך" לעריכת תכנון נכון וראוי היא באמצעות תכ...
עוד אלירן דדון
5 ביולי 2018
בעלים של נכס ריק? לא בטוח שאתם חייבים לשלם ארנונה
נכס העומד ריק לא נהנה מהשירותים העירוניים המוענקים בסביבתו אולם הרשות המקומית דורשת את תעריף הארנונה...
5 ביוני 2018
הלוואה של 600 אלף שקל לדירה: כך עוקפות קבוצות הרכישה את הבנקים
קבוצות הרכישה שבות להיקפי הפעילות שאיפיינו את שנות השיא שלהן, אך בסיבוב הנוכחי נראה כי הן התייאשו מה...
17 במאי 2018
עו"ד בתחום ההתחדשות העירונית
אנחנו מחפשים עורך/ת דין עם התמחות בתחום התחדשות עירונית. דרישות: ותק של 4-5 שנים בתחום לשליחת קורו...
27 ביולי 2017
"משפטון" 17/17 - תכנון מס לגיטימי בהיטל השבחה
"משפטון" 17/17 – תכנון מס לגיטימי בהיטל השבחה חוק התכנון והבניה ("החוק") קובע כי תחילת תוקפה של תכנ...
27 ביולי 2017
"משפטון" 08/17 - מבחן הסבירות הנדרש מרשויות מנהליות
"משפטון" 08/17 – מבחן הסבירות הנדרש מרשויות מנהליות בהתאם לעקרונות המשפט המנהלי, על החלטה של רשות מ...
27 ביולי 2017
"משפטון" 07/17 - צד המונע קיום תנאי מתלה בחוזה אינו זכאי לתבוע ביטול הסכם עקב אי-קיומו
"משפטון" 07/17 – צד המונע קיום תנאי מתלה בחוזה אינו זכאי לתבוע ביטול הסכם עקב אי–קיומו "תנאי מתלה" ...
27 ביולי 2017
"משפטון" 06/17 - פרשנותו של חוזה תעשה בהתאם ללשון החוזה ואומד דעת הצדדים בנסיבות העניין
"משפטון" 06/17 – פרשנותו של חוזה תעשה בהתאם ללשון החוזה ואומד דעת הצדדים בנסיבות העניין החשיבות הרב...
27 ביוני 2017
"משפטון" 11/17 - רשויות אינן רשאיות לגבות "הוצאות גבייה" באופן אוטומטי
"משפטון" 11/17 – רשויות אינן רשאיות לגבות "הוצאות גבייה" באופן אוטומטי בתקנות פקודת המסים נקבעו מספ...
27 במאי 2017
"משפטון" 16/17 - סוף למדיניות ההצמדה החד - כיוונית של רשות מקרקעי ישראל
"משפטון" 16/17 – סוף למדיניות ההצמדה החד–כיוונית של רשות מקרקעי ישראל מנגנוני "הצמדה" למיניהם נועדו...
16 במאי 2017
"משפטון" 04/17 - מערכת היחסים בין קבלן לקונה משנה בדירה שהתגלתה בה אי התאמה
"משפטון" 04/17 – מערכת היחסים בין קבלן לקונה משנה בדירה שהתגלתה בה אי התאמה בהתאם לקבוע בחוק המכר ...
16 במאי 2017
"משפטון" 05/17 - האם ניתן למכור דירה בבית משותף תוך התרת הגג בבעלות המוכר?
"משפטון" 05/17 – האם ניתן למכור דירה בבית משותף תוך התרת הגג בבעלות המוכר?  חוק המקרקעין מגדיר...
27 באפריל 2017
"משפטון" 12/17 - עסקאות נוגדות והיעדר בדיקת זהות המחזיק בנכס טרם כריתת הסכם
"משפטון" 12/17 – עסקאות נוגדות והיעדר בדיקת זהות המחזיק בנכס טרם כריתת הסכם בהתאם להוראות חוק המקרק...
27 במרץ 2017
"משפטון" 14/17 - הטעיה בשל מסירת מידע חלקי
"משפטון" 14/17 – הטעיה בשל מסירת מידע חלקי  סעיף 15 לחוק החוזים קובע כי: "מי שהתקשר בחוזה עקב ...
27 במרץ 2017
"משפטון" 09/17 - ייזהר השוכר? - על חובת הגילוי בעת עריכת משא ומתן לכריתת חוזה שכירות
"משפטון" 09/17 – ייזהר השוכר? – על חובת הגילוי בעת עריכת משא ומתן לכריתת חוזה שכירות על–פי דוקטרינת...
27 בפברואר 2017
"משפטון" 13/17 - האם מארגן קבוצת רכישה חב בחובת הגילוי כלפי חברי הקבוצה?
"משפטון" 13/17 – האם מארגן קבוצת רכישה חב בחובת הגילוי כלפי חברי הקבוצה? בהתאם לחוק השליחות כדי ליצ...
16 בינואר 2017
"משפטון" 01/17 - האם ועדה מקומית מוסמכת לדרוש מיזם תכנית כתב שיפוי בגין תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה?
"משפטון" 01/17 – האם ועדה מקומית מוסמכת לדרוש מיזם תכנית כתב שיפוי בגין תביעות פיצויים לפי סעיף 197 ...
23 באוקטובר 2016
"משפטון" 10/16 - הדייר הסרבן בפרויקט תמ"א 38
  "משפטון" 10/16 – הדייר הסרבן בפרויקט תמ"א 38 – חוק חיזוק בתים משותפים וסמכויות המפקח על הב...
16 במרץ 2016
"משפטון" 03/16 - גריעת שטחים מהרכוש המשותף בבתים משותפים
"משפטון" 03/16 – גריעת שטחים מהרכוש המשותף בבתים משותפים שאלת מעמדם של שטחים בבית משותף והצמדתם ליח...
27 בינואר 2016
"משפטון" 15/17 - האם בן זוג זכאי להקלה במס רכישה עבור דירה יחידה, כאשר לרעייתו דירה נוספת מלפני הנישואין?
"משפטון" 15/17 – האם בן זוג זכאי להקלה במס רכישה עבור דירה יחידה, כאשר לרעייתו דירה נוספת מלפני הניש...
חזרה למעלה