הבלוג שלנו - מדברים על נדל"ן

יולי 2017

27 ביולי 2017
כנס תל אביב - אדם צסוואן השלכותיו של חוק המאכרים
27 ביולי 2017
זיו כספי באולפן השקוף
27 ביולי 2017
YNET - הבירוקרטיה שתוקעת את הבנייה בישראל
27 ביולי 2017
YNET - ההחלטה שתשחרר כמות אדירה של דירות לשוק
27 ביולי 2017
"משפטון" 17/17 - תכנון מס לגיטימי בהיטל השבחה
"משפטון" 17/17 – תכנון מס לגיטימי בהיטל השבחה חוק התכנון והבניה ("החוק") קובע כי תחילת תוקפה של תכנ...
27 ביולי 2017
"משפטון" 08/17 - מבחן הסבירות הנדרש מרשויות מנהליות
"משפטון" 08/17 – מבחן הסבירות הנדרש מרשויות מנהליות בהתאם לעקרונות המשפט המנהלי, על החלטה של רשות מ...
27 ביולי 2017
"משפטון" 07/17 - צד המונע קיום תנאי מתלה בחוזה אינו זכאי לתבוע ביטול הסכם עקב אי-קיומו
"משפטון" 07/17 – צד המונע קיום תנאי מתלה בחוזה אינו זכאי לתבוע ביטול הסכם עקב אי–קיומו "תנאי מתלה" ...
27 ביולי 2017
"משפטון" 06/17 - פרשנותו של חוזה תעשה בהתאם ללשון החוזה ואומד דעת הצדדים בנסיבות העניין
"משפטון" 06/17 – פרשנותו של חוזה תעשה בהתאם ללשון החוזה ואומד דעת הצדדים בנסיבות העניין החשיבות הרב...
חזרה למעלה