הבלוג שלנו - מדברים נדל״ן

"משפטון" 17/17 – תכנון מס לגיטימי בהיטל השבחה חוק התכנון והבניה ("החוק") קובע כי תחילת…

"משפטון" 08/17 – מבחן הסבירות הנדרש מרשויות מנהליות בהתאם לעקרונות המשפט המנהלי, על החלטה של…

"משפטון" 07/17 – צד המונע קיום תנאי מתלה בחוזה אינו זכאי לתבוע ביטול הסכם עקב…

"משפטון" 06/17 – פרשנותו של חוזה תעשה בהתאם ללשון החוזה ואומד דעת הצדדים בנסיבות העניין…

"משפטון" 11/17 – רשויות אינן רשאיות לגבות "הוצאות גבייה" באופן אוטומטי בתקנות פקודת המסים נקבעו…

"משפטון" 16/17 – סוף למדיניות ההצמדה החד–כיוונית של רשות מקרקעי ישראל מנגנוני "הצמדה" למיניהם נועדו…

"משפטון" 04/17 – מערכת היחסים בין קבלן לקונה משנה בדירה שהתגלתה בה אי התאמה בהתאם…

"משפטון" 05/17 – האם ניתן למכור דירה בבית משותף תוך התרת הגג בבעלות המוכר?  חוק…

"משפטון" 12/17 – עסקאות נוגדות והיעדר בדיקת זהות המחזיק בנכס טרם כריתת הסכם בהתאם להוראות…

"משפטון" 14/17 – הטעיה בשל מסירת מידע חלקי  סעיף 15 לחוק החוזים קובע כי: "מי…

"משפטון" 09/17 – ייזהר השוכר? – על חובת הגילוי בעת עריכת משא ומתן לכריתת חוזה…

"משפטון" 13/17 – האם מארגן קבוצת רכישה חב בחובת הגילוי כלפי חברי הקבוצה? בהתאם לחוק…

"משפטון" 02/17 – האם ניתן לאכוף הסכם תמ"א 38 החסר פרטים מהותיים? הדרך להשלמת פרויקט…

"משפטון" 01/17 – האם ועדה מקומית מוסמכת לדרוש מיזם תכנית כתב שיפוי בגין תביעות פיצויים…

  "משפטון" 10/16 – הדייר הסרבן בפרויקט תמ"א 38 – חוק חיזוק בתים משותפים וסמכויות…

"משפטון" 03/16 – גריעת שטחים מהרכוש המשותף בבתים משותפים שאלת מעמדם של שטחים בבית משותף…

"משפטון" 15/17 – האם בן זוג זכאי להקלה במס רכישה עבור דירה יחידה, כאשר לרעייתו…

לתיאום‭ ‬פגישה‭ ‬ויצירת‭ ‬קשר