פרטי התקשרות

T: 03-9596006

03-9596025 :F

F: 03-9596006

Shay@gindi-caspi.co.il

   

התמחויות

ליווי יזמים ובעלי זכויות בפרויקטים של התחדשות עירונית;
ליטיגציה פלילית ומנהלית בתכנון ובניה, רישוי עסקים, משרד להגנת הסביבה;
מיסוי מוניציפאלי, ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח, היטלי השבחה וכו'.

השכלה

בוגר תואר במשפטים LL.B. מהמכללה האקדמית למשפטים;

מוסמך במינהל עסקים M.B.A בבית הספר למינהל עסקים, המכללה למינהל;

C
חבר מועצה, במועצה אזורית "גן רוה",
עוסק בייעוץ וליווי של יזמים ובעלי זכויות בעסקאות בתחום ההתחדשות העירונית (פינוי בינוי);

עו"ד קידר מייצג חברות ופרטיים בבתי המשפט בתחומי התכנון והבניה, רישוי עסקים והמשרד להגנת הסביבה. בכלל זה: בכתבי אישום על עבירות על חוק התכנון והבניה ועל חוק רישוי עסקים, לרבות תקיפת צווים מנהליים ושיפוטיים המוצאים מכח חוקי התכנון והבניה ורישוי עסקים.

עו"ד קידר מלווה את לקוחותיו בהליכי הוצאת היתרי בניה, שימוש חורג בוועדות המקומיות לתכנון ובניה. ובכלל זה, מייצג אותם בדיוני התנגדויות ועררים בוועדות המחוזיות או עתירות מנהליות כנגד החלטות ועדות התכנון והבניה.

עו"ד קידר נהנה מהצלחה רבה בתקיפת החלטות של רשויות התכנון בעתירות מנהליות בבתי המשפט המחוזיים בשבתם כבתי משפט לעניינים מנהליים.

עו"ד קידר מטפל בהצלחה רבה עבור לקוחותיו במיסוי מוניציפאלי, ובכלל זה, בהפחתת חיובי ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח, היטלי השבחה וכו'.

עו"ד קידר חבר בוועדות תכנון ובניה, רישוי עסקים והתחדשות עירונית של לשכת עורכי הדין בישראל.

הופעות אחרונות בתקשורת

"משפטון" 17/17 – תכנון מס לגיטימי בהיטל השבחה חוק התכנון והבניה ("החוק") קובע כי תחילת…

"משפטון" 08/17 – מבחן הסבירות הנדרש מרשויות מנהליות בהתאם לעקרונות המשפט המנהלי, על החלטה של…

"משפטון" 07/17 – צד המונע קיום תנאי מתלה בחוזה אינו זכאי לתבוע ביטול הסכם עקב…

"משפטון" 06/17 – פרשנותו של חוזה תעשה בהתאם ללשון החוזה ואומד דעת הצדדים בנסיבות העניין…

לתיאום פגישה ויצירת קשר